Výrobná dielňa

Displej výrobnej dielne

Maximálny denný objem výroby dosahuje 100 000 kusov.Náš ročný objem predaja v súčasnosti dosahuje 80 000 000 kanistrov.

Zaviazali sme sa poskytovať zákazníkom vysokokvalitné produkty od zdroja.

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

Pripravené na odoslanie

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2