Výrobná dielňa

Výrobný dielenský displej

Maximálny denný objem výroby dosahuje 100 000. Náš ročný objem predaja v súčasnosti dosahuje 80 000 000 kanistrov.

Zaviazali sme sa poskytovať zákazníkom vysoko kvalitné výrobky od zdroja.

about2

about2

about2

about2

about2

about2

Pripravené na odoslanie

about2

about2

about2

about2